Anti rookbeleid

Post 06 september 2019 By In news
Rate this item
(0 votes)
  • Print
  • E-mail
Tijdens onze ALV van 23 november 2018 kwam de vraag aan het bestuur, of wij ook gehoor gaan geven aan de campagne van Rookvrije Generatie. Als bestuur hebben wij toen aangegeven hier uiteraard aan mee te zullen gaan werken. Wij willen namelijk ook dat onze jeugd kan sporten in een gezonde omgeving. Wij hebben als bestuur daarom besloten, dat vanaf zaterdag 14 september onderstaand beleid in gaat op ons terrein. Tijdens onderstaande periodes mag er NIET gerookt worden op ons gehele terrein.
 
Op dinsdag- en vrijdagavond voorafgaand, tijdens en tot 1 uur na de jeugdtraining.
Op zaterdag tijdens jeugdactiviteiten de gehele dag niet.
Op zondag voorafgaand, tijdens en tot 1 uur na de wedstrijd van de senioren.
 
Tijdens de hierboven genoemde periodes kan er gerookt worden tussen de fietsenstalling en onze ijzeren Duuvel. Dit gedeelte zal met gele verf aangeduid worden en is te zien op bijgevoegd plaatje aangeduid met het groene vlak. Buiten de hierboven genoemde periodes mag er wel gerookt worden op het terrein.
 
Als bestuur zullen wij hierop toezien dat ons beleid wordt nagestreefd, maar wij vinden het ook van belang dat iedereen elkaar hierop kan aanspreken indien men ziet dat er toch gerookt wordt in het bijzijn van onze jeugd.
 
Meer info over de campagne Rookvrije Generatie is te vinden op de website https://rookvrijegeneratie.nl/
Last modified on maandag 16 september 2019 10:30
 
 
U bevindt zich hier: Home

Clubhuis:
Z.R.C. De Duuvels
Marconistraat 12
6902 PC Zevenaar
Tel.: 06 815 351 35

International Rugby Links